PHP-Fusion Powered Website


Sześciolatki'

konkurs

konkursUWAGA! KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!


Zachęcamy do udziału w konkursie "BĄDŹ WIDOCZNY - ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE!" organizowanym przez Komendę Powiatową w Świdniku. Do konkursu można zgłosić wiersz lub rymowankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślające rolę odblasków.
• Wymagania formalne:
­ Maksymalnie 4 zwrotki
­ Użyj wyrazów: ODBLASKI, BEZPIECZEŃSTWO, DROGA, WIDOCZNY, RATUJĄ ŻYCIE.
• Kryteria oceny prac konkursowych:
­ Zgodność z tematem
­ Kreatywność
­ Czytelność przekazu, zgodnie z tematem Konkursu
­ Oryginalność ujęcia tematu
• Termin nadesłania: 12.12 na adres monikagolab307@wp.pl
• Do pracy należy dołączyć zdjęcie oświadczenia rodzica/opiekuna napisanego ręcznie wg wzoru:

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, akceptuję go oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
Imię i Nazwisko

Wygenerowano w sekund: 0.10
8,066,718 unikalnych wizyt