PHP-Fusion Powered Website


Sześciolatki'

Do tych, którzy jeszcze się boją...

Do tych, którzy jeszcze się boją...

W dniu 16.06.2021r. w Szkole Podstawowej w Podzamczu odbyło się spotkanie z panem Rafałem Szewczykiem, pracownikiem IPN-u w Lublinie. Temat spotkania to: "Do tych, którzy jeszcze się boją... Niezależny ruch chłopski na Lubelszczyźnie w latach 1978-1981" W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: VI, VII i VIII wraz z wychowawcami. Nasi wychowankowie mogli wnikliwie zapoznać się z okolicznościami dotyczącymi likwidacji niezależnego ruchu opozycyjnego po II wojnie światowej. Poznali różnice między rolnictwem indywidualnym a proponowanym przez komunę gospodarstwem uspołecznionym. Uświadomili sobie, dlaczego władza chciała pozbawić rolników ziemi i zmusić ich do wstąpienia do spółdzielni czy PGR. Uczniowie zauważyli różnice światopoglądowe pomiędzy tradycyjnym, religijnym społeczeństwem wiejskim, a wizją laickiego państwa, niszczącego kulturę Kościoła i ziemiaństwa, forsowaną przez władze komunistyczne. Poznali wybitnych działaczy niezależnego ruchu chłopskiego, szczególnie Janusza Rożka. Dostrzegli zaangażowanie gmin Mełgiew i Milejów w w budowaniu poczucia ludzkiej godności przez polskich rolników. Spotkanie to uświadomiło uczniom, jakim trudnym procesem jest odzyskiwania poczucia własnej wartości i zwykła ludzka odwaga cywilna. Zdjęcia w galerii.

Wygenerowano w sekund: 0.11
8,066,728 unikalnych wizyt