PHP-Fusion Powered Website


Sześciolatki'

Rekrutacja

Spotkanie w szkole z p. Wójt Magdaleną Wójcik

Zapraszamy rodziców na spotkanie w szkole z p. Wójt Magdaleną Wójcik wg harmonogramu:
- wtorek 9.02.2021r. godz. 12.30 - rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego;
- wtorek 9.02.2021r. godz. 16.30 - rodzice uczniów klasy 7
- wtorek 9.02.2021r. godz. 17.15 - rodzice uczniów klas 4 i 6
Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego - tj. posiadanie maseczki/przyłbicy, zachowanie wymaganego dystansu oraz dezynfekcję rąk w szkole

Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Dnia 22.12.2020 odbyło się Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2019/2020. Uczniowie naszej szkoły otrzymali puchar za udział w Igrzyskach dzieci, w których osiągali sukcesy i uzyskiwali awans na zawody rejonowe w tenisie stołowym oraz pływaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Tekst: M. Chyliński

Gminne konkursy

27.01.2021 - Konkurs fotograficzny "W zimowym kadrze"
Termin nadsyłania prac upływa 12 marca 2021 r.
http://melgiew.pl/3012-as-konkurs-fotograficzny-quotw-zimowym-kadrzequot.html

25.01.2021 - Konkurs zimowy "Ulepmy dziś bałwana…"
Termin nadsyłania prac od 26 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.
http://melgiew.pl/3009-as-konkurs-zimowy-quotulepmy-dzis-balwanahellipquot.html

10.12.2020 - Konkurs literacki "Śladami historii…"
Termin nadsyłania prac od 10 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r.
http://melgiew.pl/2970-as-konkurs-literacki-quotladami-historiihellipquot.html

Koduj z Gigantami

Koduj z Gigantami to bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowane dwa razy do roku na terenie całej Polski.
Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Program zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej i obejmuje stworzenie własnej gry komputerowej i aplikacji mobilnej, a także zapoznanie się z podstawami jednego z języków programowania.
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, a rezerwacja miejsca wymaga jedynie wypełnienia formularza zapisowego przez rodzica lub opiekuna.

Więcej informacji na stronie warsztatów: https://www.giganciprogramowania.edu.pl

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji DNIA BABCI I DZIADKA nasze przedszkolaki przygotowały MUZYCZNE ŻYCZENIA

Wesołych Świąt!

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

• w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
• w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
• która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Więcej informacji tutaj

Mikołajki

Mikołajki

Mikołajki to dzień długo oczekiwany przez dzieci. Mimo tego, że ten rok trochę się różni od poprzednich, trzeba ograniczyć spotkania i wizyty, to Mikołaj nie zapomniał o dzieciach. Przedszkolaki ucieszyły się bardzo oglądając filmik, w którym Mikołaj składa im życzenia, a otrzymane prezenty sprawiły im mnóstwo radości. Nasz grupa zasłużyła również na Certyfikat Grzecznej Grupy z pieczątką i podpisem od samego Mikołaja. Ten dzień był bardzo wesoły, rozpoczynając od ubierania choinki po słuchanie opowiadania o Mikołaju i wykonanie prac plastycznych. Sprawdźcie w galerii.Tekst: M. Macioszek

konkurs

konkursUWAGA! KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!


Zachęcamy do udziału w konkursie "BĄDŹ WIDOCZNY - ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE!" organizowanym przez Komendę Powiatową w Świdniku. Do konkursu można zgłosić wiersz lub rymowankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślające rolę odblasków.
• Wymagania formalne:
­ Maksymalnie 4 zwrotki
­ Użyj wyrazów: ODBLASKI, BEZPIECZEŃSTWO, DROGA, WIDOCZNY, RATUJĄ ŻYCIE.
• Kryteria oceny prac konkursowych:
­ Zgodność z tematem
­ Kreatywność
­ Czytelność przekazu, zgodnie z tematem Konkursu
­ Oryginalność ujęcia tematu
• Termin nadesłania: 12.12 na adres monikagolab307@wp.pl
• Do pracy należy dołączyć zdjęcie oświadczenia rodzica/opiekuna napisanego ręcznie wg wzoru:

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, akceptuję go oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
Imię i Nazwisko

REGULAMIN KONKURSU "BĄDŹ WIDOCZNY - ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE"

Wygenerowano w sekund: 0.12
8,072,572 unikalnych wizyt