PHP-Fusion Powered Website

Zegar


Sześciolatki'

Koduj z Gigantami

Koduj z Gigantami to bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowane dwa razy do roku na terenie całej Polski.
Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Program zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej i obejmuje stworzenie własnej gry komputerowej i aplikacji mobilnej, a także zapoznanie się z podstawami jednego z języków programowania.
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, a rezerwacja miejsca wymaga jedynie wypełnienia formularza zapisowego przez rodzica lub opiekuna.

Więcej informacji na stronie warsztatów: https://www.giganciprogramowania.edu.pl

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji DNIA BABCI I DZIADKA nasze przedszkolaki przygotowały MUZYCZNE ŻYCZENIA

Wesołych Świąt!

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

• w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
• w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
• która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Więcej informacji tutaj

Mikołajki

Mikołajki

Mikołajki to dzień długo oczekiwany przez dzieci. Mimo tego, że ten rok trochę się różni od poprzednich, trzeba ograniczyć spotkania i wizyty, to Mikołaj nie zapomniał o dzieciach. Przedszkolaki ucieszyły się bardzo oglądając filmik, w którym Mikołaj składa im życzenia, a otrzymane prezenty sprawiły im mnóstwo radości. Nasz grupa zasłużyła również na Certyfikat Grzecznej Grupy z pieczątką i podpisem od samego Mikołaja. Ten dzień był bardzo wesoły, rozpoczynając od ubierania choinki po słuchanie opowiadania o Mikołaju i wykonanie prac plastycznych. Sprawdźcie w galerii.Tekst: M. Macioszek

konkurs

konkursUWAGA! KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!


Zachęcamy do udziału w konkursie "BĄDŹ WIDOCZNY - ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE!" organizowanym przez Komendę Powiatową w Świdniku. Do konkursu można zgłosić wiersz lub rymowankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślające rolę odblasków.
• Wymagania formalne:
­ Maksymalnie 4 zwrotki
­ Użyj wyrazów: ODBLASKI, BEZPIECZEŃSTWO, DROGA, WIDOCZNY, RATUJĄ ŻYCIE.
• Kryteria oceny prac konkursowych:
­ Zgodność z tematem
­ Kreatywność
­ Czytelność przekazu, zgodnie z tematem Konkursu
­ Oryginalność ujęcia tematu
• Termin nadesłania: 12.12 na adres monikagolab307@wp.pl
• Do pracy należy dołączyć zdjęcie oświadczenia rodzica/opiekuna napisanego ręcznie wg wzoru:

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, akceptuję go oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
Imię i Nazwisko

REGULAMIN KONKURSU "BĄDŹ WIDOCZNY - ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE"

"Spisowa krzyżówka językowa"

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”
pt. „Wyszukiwanka językowa”

Kto pierwszy, ten lepszy!


Cel konkursu:
• poszerzenie kompetencji językowych uczniów z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
• rozwój umiejętności uczniów, takich jak logiczne myślenie, liczenie i wyobraźnia przestrzenna,
• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród młodzieży.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!:
• powerbanki
• pendrive’y
• koszulki
• piłki
• i wiele innych

POWSZECHNY
SPIS ROLNY
01.09.2020-30.11.2020

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

ZADANIE KONKURSOWE

REGULAMIN


ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆUmiłowanie i szacunek do Ojczyzny powinno się wpajać u dzieci od najmłodszych lat. 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy w małym gronie, a wiedza którą nasi najmłodsi uczniowie zdobyli na zajęciach z pewnością przyda się w przyszłości i będzie kształtować w nich patriotyzm. Zdjęcia w galerii.
Tekst: M. Macioszek

Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest ...

Święto Niepodległości świętujemy wirtualnie. Przypadająca w tym roku 102. rocznica odzyskania niepodległości musi przenieść się do sieci. Pandemia uniemożliwia przeprowadzenie obchodów w duchu podniosłej tradycji – apeli i spotkań. Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień w kalendarzu każdej szkoły. W tym roku będą dominowały nietypowe inicjatywy. Uczczenie tego istotnego dla historii i tożsamości Polaków dnia może odbyć się pomimo ograniczeń i rygorów sanitarnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do tego, aby we wtorek 10 listopada wszystkie placówki oświatowe i polonijne wzięły udział w odświętnym wykonaniu Mazurka Dąbrowskiego. Ze względu na zdalne nauczanie, a także z powodu obostrzeń sanitarnych, wspólne śpiewanie jest zaplanowane online. Do akcji zachęca się również szkoły polskie pracujące poza granicami kraju. Mamy nadzieję, że 103 rocznicę będziemy świętować już w szkole.


Tekst I.Duda

Informacja - pismo Wojewody Lubelskiego

Informacja - pismo Wojewody Lubelskiego dotyczące poszukiwania kadry dla szpitala tymczasowego organizowanego w Lublinie:

Treść pisma
Wygenerowano w sekund: 0.07
8,048,323 unikalnych wizyt